درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه سرایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بین‌المللی امام رضا
  • تدریس در مدرسه دوزبانه آریانا
  • سابقه تدریس در آموزشگاه خیام به مدت دو سال
  • سابقه تدریس در آموزشگاه شکوه ایران به مدت دوسال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه سرایی

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

سابقه تدریس در آموزشگاه خیام به مدت دو سال

سابقه تدریس در آموزشگاه شکوه ایران به مدت دوسال

سابقه تدریس در آموزشگاه شکوه دانش توس به مدت 6 ماه

تدریس در مدرسه دوزبانه آریانا

ویدیو وجود ندارد!