درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد رحیمی

محمد رحیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • 24 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدرسه تیزهوشان
  • تدریس در دانشگاه پیام نور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه تیزهوشان

تدریس در دانشگاه پیام نور

نفر برتر جشنواره تدریس

24 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!