درباره استاد
افتخارات استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

مهناز تحصیلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
641 جلسه موفق
3 بار برترین استاد در گروه ابتدایی در فصول مختلف
  • کارشناسی ارشد ژیوفیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه خوارزمی تهران
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • سایقه تدریس خصوصی ب مدت 10 سال

افتخارات مهناز تحصیلی در استادبانک

برترین استاد در گروه ابتدایی در فصل تابستان 1401
برترین استاد در گروه ابتدایی در فصل بهار 1401
برترین استاد در گروه ابتدایی در سال 1401

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهناز تحصیلی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

سایقه تدریس خصوصی ب مدت 10 سال

سابقه تدریس خصوصی ابتدایی

دیدگاه دانش آموزان درباره مهناز تحصیلی

5 از 4.86 50 نفر امتیاز داده اند.

4.9
4.9
4.9
4.8

حامد تیموری

21 روز پیش

ایشان از همه لحاظ خوب بودن

ریاضی چهارم ابتدایی

سبحان هنردوست

3 ماه پیش

ایشون واقعا عالی بودند

ریاضی پنجم ابتدایی

بردیا هادی نژاد

4 ماه پیش

خوب بودن استاد

نگارش فارسی اول ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!