درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
احمد سهیلی

احمد سهیلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
13 جلسه موفق
دکترا مهندسی مکانیک بیوسیستم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • بیش از 17 سال تدریس در دانشگاه های آزاد، هیات علمی و مدعو
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • بیش از 5 سال مدرس مدعو جهاد دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

استاد نمونه دانشکده فنی، 1397

بیش از 17 سال تدریس در دانشگاه های آزاد، هیات علمی و مدعو

بیش از 5 سال مدرس مدعو جهاد دانشگاهی

بیش از 3 سال مدرس مدعو پیام نور

ویدیو وجود ندارد!