درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهسا شیراوند

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فرهنگیان
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس بمدت 4 سال در مدارس
  • سابقه تدریس خصوصی زبان و ادبیات فارسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهسا شیراوند

فارسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس بمدت 4 سال در مدارس

ویدیو وجود ندارد!