درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مرضیه نوروزی

مرضیه نوروزی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کاردانی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علمی کاربردی
  • 13 سال تدریس دروس ابتدایی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی
  • تدریس در دبستان علامه طباطبایی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دبستان علامه طباطبایی

13 سال تدریس دروس ابتدایی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی

ویدیو وجود ندارد!