این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه نادری

فاطمه نادری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی زبان روسی از دانشگاه مازندران
  • سابقه تدریس زبان روسی به صورت آنلاین
  • رتبه 5 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات روسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس زبان روسی به صورت آنلاین

ویدیو وجود ندارد!