درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمیدرضا عکافی

حمیدرضا عکافی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
دکترا زیست شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • سابقه 25 سال تدریس در دانشگاه
  • عضو هیات علمی دانشگاه
  • چاپ و ترجمه کتاب

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

عضو هیات علمی دانشگاه

سابقه 25 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!