درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمدرضا پوینده مهر

محمدرضا پوینده مهر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • 26 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس در دبیرستان نمونه دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در دبیرستان نمونه دولتی

26 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!