درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محسن داودی

محسن داودی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سابقه بیش از 10 سال تدریس دروس ریاضی به صورت خصوصی
  • تالیف کتاب حل تشریحی مسائل نخستین درس در جبر مجرد فرالی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه بیش از 10 سال تدریس دروس ریاضی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!