درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
صادق بابایی

صادق بابایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه گیلان
  • 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • بیش از 20 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

بیش از 20 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان

ویدیو وجود ندارد!