درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد نمازی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فرهنگیان
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی بمدت 28 سال
  • تدریس بمدت 28 سال در مدارس مشهد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد نمازی

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس زبان انگلیسی بمدت 28 سال

تدریس بمدت 28 سال در مدارس مشهد

ویدیو وجود ندارد!