مریم فائزی فلاح

مریم فائزی فلاح

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

دانشجوی دکترا ریاضی از دانشگاه زنجان

سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

تدریس بر اساس اجرای 5 اصل یادگیری به صورت زیر انجام می شود: ا آموزش مفاهیم کتاب درسی و حل تنرینها و مثالهای کتاب؛ 2 حل تمرین های کمک آموزشی جهت تثبیت مطالب؛ 3 حل تست جهت تثبیت مطالب 4 آزمون پس از پایان هر فصل 5 ارزیابی و رفع اشکال .

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر

تلفن پشتیبانی
021-91005343