درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حسنعلی عشایری نسب

حسنعلی عشایری نسب

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • تدریس با سابقه بیش از 13 سال در دانشگاه های دولتی، فرهنگیان، آزاد اسلامی، پیام نور، و مراکز آموزش عالی
  • سابقه چندین ساله تدریس آزمون کنکور دانشگاه های ترکیه( آزمون یوس YÖS) در کلاس و بصورت خصوصی با نتیجه قبولی شاگردان در رشته های مجموعه پزشکی و غیره
  • نفر اول المپیاد ریاضی استان فارس در دوره متوسطه اول
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس با سابقه بیش از 13 سال در دانشگاه های دولتی، فرهنگیان، آزاد اسلامی، پیام نور، و مراکز آموزش عالی

سابقه چندین ساله تدریس آزمون کنکور دانشگاه های ترکیه( آزمون یوس YÖS) در کلاس و بصورت خصوصی با نتیجه قبولی شاگردان در رشته های مجموعه پزشکی و غیره

تدریس خصوصی دروس ریاضی