درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
بهزاد جورابچی بخارئی

بهزاد جورابچی بخارئی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
عضو هیئت مدیره کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد
  • 8 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه عکاسی
  • 5 سال تجربه تدریس به صورت خصوصی
  • برگزار کننده اردوهای عکاسی و جلسات نقد عکس و فیلم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس خصوصی و آنلاین فتوشاپ و ICDL

عضو هیئت مدیره کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد

برگزار کننده اردوهای عکاسی و جلسات نقد عکس و فیلم

8 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه عکاسی

5 سال تجربه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!