درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
طاهره فخرطه

طاهره فخرطه

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی
  • 5.5 سال تدریس در دانشگاه دولتی
  • 4 سال تدریس در دانشگاه آزاد
  • بیش از 10 سال تدریس خصوصی در مقاطع مختلف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

5.5 سال تدریس در دانشگاه دولتی

4 سال تدریس در دانشگاه آزاد

3 سال تدریس در دانشگاه پیام نور

1.5 سال تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی

5.5 سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

بیش از 10 سال تدریس خصوصی در مقاطع مختلف

ویدیو وجود ندارد!