درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم زاهدی

مریم زاهدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
2 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و فرهنگ
  • 10 سال تدریس در آموزشگاه های فرصت برابر، فن آوران دانش، مهر اسپادانا و...
  • تدریس در موسسه آموزش عالی آل طه
  • کارشناسی آمار از دانشگاه صنعتی اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در موسسه آموزش عالی آل طه

10 سال تدریس در آموزشگاه های فرصت برابر، فن آوران دانش، مهر اسپادانا و...

ویدیو وجود ندارد!