درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمیده موحدی

حمیده موحدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
دکترا ریاضی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
  • تدریس در دانشگاه آزاد الیگودرز و شهرکرد
  • تدریس ریاضی و متوسطه به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه آزاد الیگودرز و شهرکرد

تدریس ریاضی و متوسطه به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!