درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
بیتا بحرانی

بیتا بحرانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
بیش از 10 سال نوازنده ساز پیانو
  • 2 سال تدریس خصوصی ساز پیانو و موسیقی کودک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

بیش از 10 سال نوازنده ساز پیانو

2 سال تدریس خصوصی ساز پیانو و موسیقی کودک

ویدیو وجود ندارد!