درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد دانشمند

محمد دانشمند

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
سابقه 20 سال فعالیت در حوزه برنامه نویسی در شرکت های صنعتی و ادارات دولتی
  • تدریس برنامه نویسی در شرکت دانش بنیان داخل دانشگاه خوراسگان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس برنامه نویسی در شرکت دانش بنیان داخل دانشگاه خوراسگان

سابقه 20 سال فعالیت در حوزه برنامه نویسی در شرکت های صنعتی و ادارات دولتی

ویدیو وجود ندارد!