درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم زادنهال

مریم زادنهال

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • مدرس دانشگاه رسام و دانشگاه فنی حصارک کرج
  • کارشناسی گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
  • سابقه 5 سال تدریس خصوصی طراحی و نرم افزارهای گرافیکی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 5 سال تدریس خصوصی طراحی و نرم افزارهای گرافیکی

مدرس دانشگاه رسام و دانشگاه فنی حصارک کرج

ویدیو وجود ندارد!