درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمدحسین پرچمی

محمدحسین پرچمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی علوم دینی و معارف اسلامی از حوزه علمیه
  • 6 سال تدریس دروس عربی متوسطه به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

6 سال تدریس دروس عربی متوسطه به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!