درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دبیر رسمی اموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه جعفری

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

345,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

345,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

385,000 تومان

دبیر رسمی اموزش و پرورش

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!