این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حسین ایزدی

حسین ایزدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  • 10 سال تدریس ریاضی و فیزیک در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی
  • 2 سال تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

10 سال تدریس ریاضی و فیزیک در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی

2 سال تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!