درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
بهرخ مهرآساء

بهرخ مهرآساء

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
2 جلسه موفق
دکترا آمار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • 16 سال مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
  • مدرس دانشگاه پیام نور
  • مدرس نرم افزارهای آماری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 16 سال

مدرس دانشگاه پیام نور

مدرس نرم افزارهای آماری

مولف کتاب احتمال مهندسی

مولف کتاب توزیع آماری

دارای مقاله

ویدیو وجود ندارد!