درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهناز حاجی

مهناز حاجی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه تربیت معلم
  • 28 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

28 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!