درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پریسا جداری عطاری

پریسا جداری عطاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه تدریس خصوصی علوم پایه اول تا هشتم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس خصوصی علوم پایه اول تا هشتم

ویدیو وجود ندارد!