درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیرحسین وحید

امیرحسین وحید

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • 30 سال تدریس در دانشگاه
  • سابقه سالهای متمادی تدریس در دانشگاه های مختلف
  • ترجمه کتاب «شیوه دانش جویی» (روش تحصیل در دانشگاه)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه سالهای متمادی تدریس در دانشگاه های مختلف

سابقه تدریس مباحث تخصصی و حرفه ای در سازمان نظام مهندسی ساختمان

ترجمه کتاب «شیوه دانش جویی» (روش تحصیل در دانشگاه)

30 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!