درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نرگس مقدم

نرگس مقدم

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه فرهنگیان
  • 8 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

8 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!