درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم فراهانی

مریم فراهانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
9 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • 8 سال تدریس خصوصی دروس ریاضی
  • استاد دانشگاه
  • رتبه 1 کارشناسی ارشد دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

استاد دانشگاه

8 سال تدریس خصوصی دروس ریاضی

ویدیو وجود ندارد!