درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
رامین فیروزآبادی

رامین فیروزآبادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از موسسه آموزش عالی ایوانکی
  • 8 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی
  • تدریس برنامه نویسی در موسسات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

8 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی

تدریس برنامه نویسی در موسسات

ویدیو وجود ندارد!