درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سمیرا کرجی

سمیرا کرجی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • 2 سال تدریس در مدرسه به صورت نیمه وقت

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال تدریس در مدرسه به صورت نیمه وقت

ویدیو وجود ندارد!