درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدجواد علی بیگی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
13 جلسه موفق
دانشجوی کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران
  • سابقه 3 سال تدریس دروس موسیقی در موسسات و خصوصی
  • تدریس در آموزشگاه های تهران و کرج
  • تدریس برای هنرجویان کنکور موسیقی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدجواد علی بیگی

پیانو

قیمت جلسه : (30 دقیقه)

100,000 تومان

تئوری موسیقی

قیمت جلسه : (30 دقیقه)

100,000 تومان

تدریس در آموزشگاه های تهران و کرج

تدریس برای هنرجویان کنکور موسیقی

ویدیو وجود ندارد!