این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
رضا علی پور

رضا علی پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه غیرانتفاعی
  • مدارک پایان دوره کانون زبان ایران
  • 2 سال تدریس خصوصی زبان انگلیسی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال تدریس خصوصی زبان انگلیسی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!