این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا عرب گل

زهرا عرب گل

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
2 جلسه موفق
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علمی کاربردی
  • 14 سال تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

14 سال تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!