درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
طاهره علی عسگری

طاهره علی عسگری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از حوزه علمیه
  • 14 سال تدریس عربی متوسطه در موسسات و خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

14 سال تدریس عربی متوسطه در موسسات و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!