درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
اعظم سلمان زاده

اعظم سلمان زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 20 سال تدریس در آموزشگاه ها و خصوصی
  • سابقه تدریس در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

سابقه 20 سال تدریس در آموزشگاه ها و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!