درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
رقیه حسینی

رقیه حسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
  • 9 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان
  • تدریس در زبانکده ملی ایران شعبه قشم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در زبانکده ملی ایران شعبه قشم

9 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان

ویدیو وجود ندارد!