این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علیرضا چگینی نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه غیرانتفاعی
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس بمدت 2 سال در مدارس
  • سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا چگینی نژاد

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس بمدت 2 سال در مدارس

ویدیو وجود ندارد!