درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علیرضا چگینی نژاد

علیرضا چگینی نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
3 جلسه موفق
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه غیرانتفاعی
  • 6 سال تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی تا سطح پیشرفته
  • 3 سال دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • معدل 18:97 در دوره کارشناسی و رتبه اول دانشکده

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

3 سال دبیر رسمی آموزش و پرورش

6 سال تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی تا سطح پیشرفته

ویدیو وجود ندارد!