درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

امیر غفرانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - مشهد
31 جلسه موفق
کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه فرهنگیان
  • سابقه 9 سال تدریس در آموزش و پرورش
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیر غفرانی

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000
20٪
136,000 تومان

سابقه 9 سال تدریس در آموزش و پرورش

دیدگاه دانش آموزان درباره امیر غفرانی

میانگین امتیازات: 4.50 از 5 2 نفر امتیاز داده اند.

سمانه آرنواز

(4 ماه پیش)
امتیاز: 5 از 5

خوب بود

ریاضی دوم ابتدایی

مرصاد میرزایی

(10 ماه پیش)
امتیاز: 4 از 5

استاد خوبی هستن تدریسشون خوب بود

نگارش فارسی دوم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!