درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

امیر غفرانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - مشهد
25 جلسه موفق
کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه فرهنگیان
  • سابقه 9 سال تدریس در آموزش و پرورش
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیر غفرانی

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000
10٪
121,000 تومان

سابقه 9 سال تدریس در آموزش و پرورش

دیدگاه دانش آموزان درباره امیر غفرانی

5 از 4 1 نفر امتیاز داده اند.

4
4
5
5

مرصاد میرزایی

2 ماه پیش

استاد خوبی هستن تدریسشون خوب بود

نگارش فارسی دوم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!