درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سوسن همنبرد

سوسن همنبرد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه علم و فرهنگ
  • سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!