درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهری کریمیان

مهری کریمیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی روانشناسی (گرایش بالینی) از دانشگاه آزاد اسلامی
  • 33 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس غیر دولتی راهبر آموزشی
  • مولف کتب درسی دانش آموزان استثنایی واحد کم توان ذهنی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

33 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

تدریس در مدارس غیر دولتی راهبر آموزشی

مولف کتب درسی دانش آموزان استثنایی واحد کم توان ذهنی

مسلم به روش‌های اختلال یادگیری

ویدیو وجود ندارد!