این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
بهاره مرادی

بهاره مرادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • معلم خصوصی ریاضی از پایه ابتدایی تا متوسطه دوم به صورت حضوری
  • جز 5 نفر اول مقطع کارشناسی و نفر دوم مقطع کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

معلم خصوصی ریاضی از پایه ابتدایی تا متوسطه دوم به صورت حضوری

مدرس زبان کودکان در دانشگاه صنعت و معدن

ویدیو وجود ندارد!