درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سهیلا صرامی

سهیلا صرامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکتری میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • هیئت علمی دانشگاه
  • تدریس در دانشگاه های آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی و علمی کاربردی
  • تدریس در دانشگاه روزبهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

هیئت علمی دانشگاه

تدریس در دانشگاه های آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی و علمی کاربردی

تدریس در دوره دانشجویی دکتری به عنوان همکار استاد و برگزاری چند کارگاه

تدریس در دانشگاه روزبهان

ویدیو وجود ندارد!