نرگس صفائی

نرگس صفائی

استاد تایید شده

تدریس حضوری - تهران

درباره استاد نرگس صفائی

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی از دانشگاه پیام نور

تدریس به مدت 4 سال در دانشگاه پیام نور پرند

4 سال تدریس در دانشگاه پیام نور پرند

تلفن پشتیبانی
021-54435000