درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرزانه ترکش اصفهانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زیست‌شناسی عمومی از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه شهرکرد
  • افتخار تحصیلی: مقاله ثبت شده در دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: تدریس در مدارس نمونه دولتی اصفهان در هر سه پایه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرزانه ترکش اصفهانی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

6 سال تدریس در آموزش از راه دور سوگند

تدریس در مدرسه نمونه دولتی هاشم زاده ناحیه 6 اصفهان

تدریس در مدرسه دولتی آسیه ناحیه 6

تدریس در مدرسه دولتی حکمت ناحیه 6

2 سال تدریس در غیر انتفاعی مهر و دانش

1 سال تدریس در غیر انتفاعی خورشید

5 سال تدریس در آموزش از راه دور صبا

ویدیو وجود ندارد!