رحیم انوری

رحیم انوری

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دبیری ریاضی از دانشگاه گیلان

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 29 سال

معلم نمونه مدرسه و تدریس در مدارس شهدای والفجر ، اسوه، بلال حبشی، شهدای 15 خرداد و ...

درباره استاد

8 سال تدریس در مدرسه بلال حبشی شیروان ایلام8 سال تدری8 سال تدریس در مدرسه بلال حبشی شیروان ایلامس در مدرسه بلال حبشی شیروان ایلام8 سال تدریس در مدرسه بلال حبشی شیروان 8 سال تدریس در مدرسه بلال حبشی شیروان ایلامایلام8 سال تدریس در مدرسه بلال حبشی شیروان ایلام8 سال تدریس در مدرسه بلال حبشی شیر8 سال تدریس در مدرسه بلال حبشی شیروان ایلاموان ایلام

معلم نمونه منطقه 74

29 سال تدریس در آموزش و پرورش

15 سال تدریس در مدرسه شهدای 15 خرداد ورامین

2 سال تدریس در مدرسه غیرانتفاعی اسوه پیشوا

8 سال تدریس در مدرسه بلال حبشی شیروان ایلام

4 سال تدریس در مدرسه شهدای والفجر ورامین

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-91005343