درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیرحسین توکلی

امیرحسین توکلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: رتبه 300 منطقه
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر کنکور ارشد
  • تدریس در مناطق 1 و 22 تهران
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مناطق 1 و 22 تهران

تدریس در مدارس سلام