درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سید مرتضی مشکانی

سید مرتضی مشکانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
2 جلسه موفق
دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشکده فنی مهندسی شهید محمد منتظری مشهد
  • کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشکده فنی مهندسی شهید محمد منتظری مشهد
  • دبیر انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه منتظری مشهد
  • مربی گری در اکادمی تناسب اندام امین بهزادی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دبیر انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه منتظری مشهد

مربی گری در اکادمی تناسب اندام امین بهزادی

مربی گری در باشگاه بدنسازی نیروی بدن

تجربه کار با رده سنی های مختلف

ویدیو وجود ندارد!