درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سهیلا جعفری

سهیلا جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد دبیری فیزیک از دانشگاه پیام نور شیراز
  • افتخار تحصیلی: 7 مقاله داخلی وبین المللی وisi

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

عضو انجمن نخبگان فارس

ویدیو وجود ندارد!